Skip to content
soft skills Bratislava - 3original

Chcete sa v živote rozvíjať?

Riešiť uspokojivo životné situácie
Stanovovať a dosahovať nové ciele
Zlepšovať výkon a výsledky
Udržiavať a posilňovať motiváciu

Je vašou profesiou práca s ľuďmi?

Podporovať profesionálnosť
Vyjasňovať pochybnosti
Sledovať dodržiavanie etických hodnôt
Chrániť pred vyhorením

Aké zručnosti potrebujete v práci s ľuďmi?

Spätná väzba na pracovný výkon
Nácvik metodík rozvoja zručnosti
Efektívne zvládanie pracovných situácií
Šetrenie času a energie

Chcete uzatvoriť spor dohodou?

Riešenie pre všetky strany v konflikte
Dosiahnutie dohody v spore
Riešenie po uzatvorení konfliktu
Zvýšená miera spokojnosti

Potrebujete sa zorientovať v informáciách?

Zistiť informácie v zložitých životných situáciách
Nájsť vhodných odborníkov
Zorientovať sa v odborných informáciách
Získať rýchly prístup k užitočným kontaktom

Potrebujete ušetriť čas?

Dosahovanie cieľov
Zefektívnenie pracovných procesov
Zlepšenie pracovnej atmosféry
Ušetrenie času a udržanie nadšenia

3original -profesionálne pomáhajúce služby osobne aj online.

&copy foto: Lena Kušnieriková, Miloš Kmeť; stránka: Juraj Kováčik; editor textov:Anna Rausová;