iva (Page 2)

Sticky
supervízia pre učiteľov

pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ, Gymnázií Supervízia umožňuje vidieť seba a svoju prácu s odstupom a v širšom kontexte. Prináša nadhľad, nevyhnutný pre porozumenie konkrétnych situácií. Vlastná sebareflexia zvyšuje sebauvedomenie a posilňuje nás v každodennej náročnej práci. Pravidelná supervízia je prevenciou vyhorenia. Supervízor poskytuje podporu, inšpiruje k integrácii aPokračovanie

Online seminár pre školy

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA ABSOLVOVANÍM KURZU: Praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi podriadenými a rodičmi. Rozšírenie svojich vedomostí v konkrétnych metodikách pri prevencii a riešení konfliktov. Usmernenie pre vedúcich pracovníkov ako viesť podriadených k znižovaniu napätia na pracovisku. OBSAH: Preferovaný štýl riešenia konfliktu. Kompromis vs. Konsenzus. Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu. Preventívne opatrenia – vybranéPokračovanie