Mediácia

hľadá riešenia pre strany v konflikte uľahčuje dosiahnutie dohody v spore navrhuje udržateľné riešenia po konfliktoch zvyšuje mieru spokojnostiPokračovanie