Minitréningy

Online seminár pre školy

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA ABSOLVOVANÍM KURZU: Praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi podriadenými a rodičmi. Rozšírenie svojich vedomostí v konkrétnych metodikách pri prevencii a riešení konfliktov. Usmernenie pre vedúcich pracovníkov ako viesť podriadených k znižovaniu napätia na pracovisku. OBSAH: Preferovaný štýl riešenia konfliktu. Kompromis vs. Konsenzus. Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu. Preventívne opatrenia – vybranéPokračovanie

Sticky
online tréning pre CVI - komunikácia s rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Natália Kušnieriková spolulektorovala na online tréningu „Komunikácia s rodinou dieťaťa so zdravotným znevýchodnením“, ktoré je súčasťou dlhodobého akreditovaného vzdelávania Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Obsahom školenia bolo:Pokračovanie