Publikované (Page 2)

Sticky
online tréning pre CVI - komunikácia s rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Natália Kušnieriková spolulektorovala na online tréningu „Komunikácia s rodinou dieťaťa so zdravotným znevýchodnením“, ktoré je súčasťou dlhodobého akreditovaného vzdelávania Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Obsahom školenia bolo:Pokračovanie

vďačnosť za prvý rok

Rok 2020 sa chýli ku koncu. Prebiehal inak ako sme si naplánovali. Podarilo sa nám uviesť do života  jeden projekt, na ktorý doteraz nebol čas. Vytvorili sme web stránku 3 original a začali oveľa viac spolupracovať s neziskovkami a verejnou správou.  Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a poradili. Ďakujeme klientom, že nám veriaPokračovanie