Publikované (Page 2)

Online seminár pre školy

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA ABSOLVOVANÍM KURZU: Praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi podriadenými a rodičmi. Rozšírenie svojich vedomostí v konkrétnych metodikách pri prevencii a riešení konfliktov. Usmernenie pre vedúcich pracovníkov ako viesť podriadených k znižovaniu napätia na pracovisku. OBSAH: Preferovaný štýl riešenia konfliktu. Kompromis vs. Konsenzus. Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu. Preventívne opatrenia – vybranéPokračovanie

Sticky
online tréning pre CVI - komunikácia s rodinami s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Natália Kušnieriková spolulektorovala na online tréningu „Komunikácia s rodinou dieťaťa so zdravotným znevýchodnením“, ktoré je súčasťou dlhodobého akreditovaného vzdelávania Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Obsahom školenia bolo:Pokračovanie

vďačnosť za prvý rok

Rok 2020 sa chýli ku koncu. Prebiehal inak ako sme si naplánovali. Podarilo sa nám uviesť do života  jeden projekt, na ktorý doteraz nebol čas. Vytvorili sme web stránku 3 original a začali oveľa viac spolupracovať s neziskovkami a verejnou správou.  Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a poradili. Ďakujeme klientom, že nám veriaPokračovanie