Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Vyštudoval som odbor Výtvarná výchova – Estetika na  Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Svoje vzdelanie som si rozšíril o predmety Etická výchova a Anglický jazyk. Práca v medzinárodnom vzdelávacom systéme IBO (The International Baccalaurete), kde pracujem ako učiteľ predmetov Visual Art a Design Technology, ma priviedla k hlbšiemu záujmu o spôsoby výučby, hodnotenie a metodiku vzdelávania. Tento záujem bol jedným z dôvodov úspešného ukončenia doktorandského štúdia na UK v Bratislave.

Moju odbornosť vo vedení ľudí v tvorivých procesoch výtvarnej tvorby som si ako učiteľ rozvíjal na viacerých typoch škôl od základnej školy, cez základnú umeleckú školu a strednú školu až po učenie na vysokej škole pedagogickej, kde som sa venoval metodike výtvarnej výchovy. Skúsenosti s vedením viacdňových tvorivých kurzov pre rodiny s deťmi Nachádzania (2006-2013), alebo jednodňové kurzy pre KUFIMO (2009-2012) a PRESAHY (2022), mi dávali možnosť pozerať sa na výtvarné vzdelávanie aj z iných pohľadov.  

Moja profesijná orientácia na prácu v oblasti výtvarnej edukácie sa v odbornej rovine premietla do viacerých odborných článkov a Metodiky výtvarnej výchovy orientovanej na výtvarný proces.

Svoje skúsenosti a odborné vedomosti naďalej poskytujem v oblastiach:

  • práca s deťmi a mládežou
  • lektorovanie výtvarných kurzov
  • organizovanie vzdelávanie pre učiteľov výtvarnej výchovy

Vo voľnom čase sa venujem vlastnej výtvarnej tvorbe (akvarel, akryl),  turistike a športu.