Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Vyštudoval som odbor Výtvarná výchova – Estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Ako učiteľ som pracoval na rôznych stupňoch vzdelávania (ZŠ, ZUŠ, Gymnázium, VŠ). Počas praxe som si rozšíril vzdelanie o predmety Etická výchova a Anglický jazyk. Práca v medzinárodnom vzdelávacom systéme IBO (International Baccalaurete), kde pracujem ako učiteľ predmetov Visual ART a Design technology, ma podnietila k doktorandskému štúdiu na UK v Bratislave. Doktorandské štúdium so zameraním na vzdelávanie v predmete výtvarná výchova som ukončil v roku 2014. Moja profesijná orientácia na prácu v oblasti výtvarnej edukácie sa v odbornej rovine premietla do viacerých odborných článkov a Metodiky výtvarnej výchovy orientovanej na výtvarný proces.

Svoje skúsenosti a odborné vedomosti naďalej poskytujem v oblastiach:

•práca s deťmi a mládežou

•lektorovanie výtvarných kurzov

•organizovanie vzdelávanie pre učiteľov výtvarnej výchovy

Vo voľnom čase sa venujem vlastnej výtvarnej tvorbe (akvarel, akryl),  turistike a športu.