TRÉNING

Online kurzy 2023

 • Účastníci kurzov získajú všeobecný prehľad v jednotlivých oblastiach, praktické zručnosti, inšpirácie pre svoju prácu a život.
 • Kurzy vedieme interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy realizujeme cez platformu ZOOM. 

Obsahy otvorených kurzov: 

Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Vedenie ľudí ako remeslo

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

Budovanie dôvery na pracovisku

 • Čo podporuje dobrú atmosféru v tíme
 • Ako zapáliť kolegov pre spoločné ciele
 • Čo s ľuďmi, ktorí sa správajú toxicky
 • Ako pracovať s motiváciou

Stres I: Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Stres II: Ako zvyšovať psychickú odolnosť

 • Čo je psychická odolnosť -reziliencia
 • Ako byť viac v pohode – prevencia proti stresu
 • Ako preventívne a systematicky rozvíjať psychickú odolnosť
 • Prebratie zodpovednosti  a sebariadenie
 • Komunikačné vzorce v strese

Moderovanie porád a stretnutí 

 • Ako zabezpečiť aby účastníci stretnutia boli pripravení na poradu
 • Čo je potrebné aby porada mala, aby bola užitočná
 • Ako získať zručnosti potrebné pre zapojenie, prezentovanie
 • Čo s frustrujúcimi – napätými situáciami

Ako učiť výtvarnú výchovu lepšie

 • Výtvarná výchova ako zážitok
 • Ucelená príprava na jednu tému a možné alternatívy
 • VV chápaná ako cesta k mysleniu o svete okolo nás a o spôsoboch ako komunikovať a zdieľať myšlienky a pocity prostredníctvom výtvarných médií

Ako sa prihlásiť na kurz: 

 • Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho linku, ktorý nájdete pri každom kurze v kalendári našich školení link
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok, najneskôr dva dni pred začatím kurzu. 
 • Účastnícky poplatok za jeden kurz je 46,- Eur/ 1 osoba.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu a faktúru o zaplatení. 

Lektori: 

Kristína Poláková

Natália Kušnieriková

Ivana Kmeťová

Miloš Kmeť (kurzy výtvarnej výchovy)

Bližšie o aktuálnych cenách tréningov na mieru pre Vašu organizáciu najdete TU.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078. 

Nový kurz „Komunikácia s rodičom“.

Cieľom kurzu je posilnenie komunikácie s rodičmi dieťaťa, podpora vzájomných vzťahov a dôvery, budovanie spokojnosti a lojálnosti rodičov.

Obsahom kurzu je:

Porozumenie rodičom

 • Rodičia a ich dieťa
 • Ako zlaďovať vysoké očakávania, požiadavky rodičov na naše možnosti
 • Ako dosiahnuť, aby boli spokojní, ich spokojnosť je naša reklama

Efektívna komunikácia s rodičom

 • Prvý kontakt s rodičom (ranné preberanie dieťaťa, lúčenie a pod.)
 • Vhodné a nevhodné (rizikové slová)
 • Odpovede na otázky rodičov
 • Zvládanie námietok
 • Vedenie rozhovoru k riešeniam, uzatváranie rozhovoru, rozlúčenie
 • Ako obhájiť svoje požiadavky, pravidlá

Neverbálna komunikácia

 • Očný kontakt
 • Úsmev
 • Gestá
 • Vzdialenosti
 • Paralingvistika

Riešenie sťažností rodičov

 • Sťažnosť oprávnená
 • Sťažnosť neoprávnená
 • Sťažnosť, ktorú neviem posúdiť

Ako si budovať vzťah s rodičmi

 • Aby rodič cítil, že máme svoju prácu radi
 • Aby akceptoval, rešpektoval náš profesionálny názor
 • Ako udržať vyvážený/ partnerský vzťah s rodičmi, založený na vzájomnej komunikácii, spolupráci a akceptácii

Situácie z praxe

 • Nácvik riešenia situácií z praxe. (telefonický a osobný kontakt)

Kurz „Komunikácia s rodičmi“ realizujeme prezenčne, alebo online v nasledovných formách:  

 1. celodenný kurz od 9.00 – 16.00 hod.  cena: 900,- Eur prezenčne alebo 800,- Eur online
 2. 2x poldňový kurz od 8.30-12.00 hod. (kedy si témy kurzu môžete rozložiť do dvoch poldňov) cena: 2 x 450,- Eur prezenčne alebo 2 x 400,- Eur online
 3. poldňový kurz od 8.30 -12.00 hod. (kedy si môžete vybrať 2 témy z obsahu kurzu, ktorým sa chcete na kurze venovať)  cena: 450,- Eur prezenčne, alebo 400,- Eur online

Na požiadanie pre uzavreté skupiny ďalej poskytujeme školenia na témy:

Riadenie zmeny v organizácii

Podporné metodiky pre efektívne zvládanie času

Sebariadenie

Tímbuilding – zlepšovanie vzťahov na pracovisku pri dosahovaní vysokého výkonu

Strategické plánovanie – podpora procesov dôležitých pre rozvoj organizácie

minitréning, tréning, soft skills trainning, 3original.sk

Prečo je potrebný tréning?

Pomôže vám, keď potrebujete zlepšiť v práci s ľuďmi nasledovné zručnosti:

. komunikáciu (ako oznámiť nepríjemnú správu, ako povedať ’nie’, konštruktívne riešenie konfliktov, atď.)

. vedenie ľudí (zadávanie úloh, motivácia, konštruktívna kritika, ocenenie, atď.)

. prezentáciu (verbálny a neverbálny prejav, zvládanie trémy, atď.)

. spoluprácu v tíme (výmena informácií, tvorba dohôd a pravidiel, atď.)

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Rozsah online kurzu je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psycho-hygienických prestávok. 
 • Forma kurzu je online – cez platformu ZOOM.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078. 

Aktuálne, na základe sezónneho dopytu, ponúkame Teambuildingy pre kolektívy.

Viacej informácií v aktualitáchhttps://3original.sk/teambuilding-pre-pracovne-kolektivy/

Bližšie o aktuálnych cenách tréningov na mieru pre Vašu organizáciu najdete TU.

Referencie od účastníkov:

„Zároveň by som sa chcela opýtať, či uvedené školenie ponúkate aj pre školské kolektívy. Mali by sme o takéto niečo záujem. Pre nás ako vedenie bolo veľkým prínosom. Veľa vecí som si aj ja sama v hlave upratala. Ešte raz, veľmi pekne ďakujem. „Mgr. Gabriela Plačková, riaditeľka ZŠ Zákopčie

„Ďakujeme za kvalitný seminár. Poznatky z neho som už aj začala praktikovať na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva a veru sa zišli!“ Mgr. Jana Beláková, riaditeľska ZŠ Udiča

Chcete vedieť viac? Napíšte nám