MINITRÉNING

Prečo je potrebný minitréning?

Pomôže vám, keď potrebujete zlepšiť v práci s ľuďmi nasledovné zručnosti:

. komunikáciu (ako oznámiť nepríjemnú správu, ako povedať ’nie’, konštruktívne riešenie konfliktov, atď.)

. vedenie ľudí (zadávanie úloh, motivácia, konštruktívna kritika, ocenenie, atď.)

. prezentáciu (verbálny a neverbálny prejav, zvládanie trémy, atď.)

. spoluprácu v tíme (výmena informácií, tvorba dohôd a pravidiel, atď.)

Užitočnosť minitréningu

Je individuálne zacielený,’šitý na mieru’, na základe vašej konkrétnej potreby a situácie. Máte možnosť získať spätnú väzbu. Minitréning vás lepšie pripraví na vašu prax.

Kto je tréner?

Tréner vám predstaví najrôznejšie nástroje, metodiky a spôsoby, ako zlepšiť vaše zručnosti v práci s ľuďmi. Na konkrétnych situáciách ich s vami aj nacvičí.

Referencie od účastníkov:

„Zároveň by som sa chcela opýtať, či uvedené školenie ponúkate aj pre školské kolektívy. Mali by sme o takéto niečo záujem. Pre nás ako vedenie bolo veľkým prínosom. Veľa vecí som si aj ja sama v hlave upratala. Ešte raz, veľmi pekne ďakujem. „Mgr. Gabriela Plačková, riaditeľka ZŠ Zákopčie

„Ďakujeme za kvalitný seminár. Poznatky z neho som už aj začala praktikovať na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva a veru sa zišli!“ Mgr. Jana Beláková, riaditeľska ZŠ Udiča

Chcete vedieť viac? Napíšte nám