TRÉNING

Online kurzy 2023

 • Účastníci kurzov získajú všeobecný prehľad v jednotlivých oblastiach, praktické zručnosti, inšpirácie pre svoju prácu a život.
 • Kurzy vedieme interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy realizujeme cez platformu ZOOM. 

Obsahy kurzov: 

Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Riešenie konfliktov medzi mojimi ľuďmi

 • Kurz určený pre vedúcich pracovníkov zodpovedných za výkon a atmosféru na pracovisku
 • Supervízia prinesených náročných situácií medzi kolegami
 • Zdieľaná skúsenosť kolegov z praxe

Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Komunikačné vzorce v strese
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Vedenie spolupracovníkov

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

Ako učiť výtvarnú výchovu lepšie

 • Výtvarná výchova ako zážitok
 • Ucelená príprava na jednu tému a možné alternatívy
 • VV chápaná ako cesta k mysleniu o svete okolo nás a o spôsoboch ako komunikovať a zdieľať myšlienky a pocity prostredníctvom výtvarných médií

Ako sa prihlásiť na kurz: 

 • Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho linku, ktorý nájdete pri každom kurze v kalendári našich školení link
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok, najneskôr dva dni pred začatím kurzu. 
 • Účastnícky poplatok za jeden kurz je 46,- Eur/ 1 osoba.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu a faktúru o zaplatení. 

Lektori: 

Kristína Poláková

Natália Kušnieriková

Ivana Kmeťová

Miloš Kmeť (kurzy výtvarnej výchovy)

Bližšie o aktuálnych cenách tréningov na mieru pre Vašu organizáciu najdete TU.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078. 

Na individuálne požiadanie pre uzavreté skupiny poskytujeme školenia na témy:

– Riadenie zmeny v organizácii

– Podporné metodiky pre efektívne zvládanie času

– Zvyšovanie psychickej odolnosti

– Sebariadenie

– Komunikácia s rodičmi a s kolegami

– Tímbuilding – zlepšovanie vzťahov na pracovisku pri dosahovaní vysokého výkonu

– Strategické plánovanie – podpora tvorby procesov pre rast organizácie

minitréning, tréning, soft skills trainning, 3original.sk

Prečo je potrebný tréning?

Pomôže vám, keď potrebujete zlepšiť v práci s ľuďmi nasledovné zručnosti:

. komunikáciu (ako oznámiť nepríjemnú správu, ako povedať ’nie’, konštruktívne riešenie konfliktov, atď.)

. vedenie ľudí (zadávanie úloh, motivácia, konštruktívna kritika, ocenenie, atď.)

. prezentáciu (verbálny a neverbálny prejav, zvládanie trémy, atď.)

. spoluprácu v tíme (výmena informácií, tvorba dohôd a pravidiel, atď.)

Obsahy online tréningov 2022: 

Kurz 1: Prevencia a riešenie konfliktov

 • Preferovaný štýl riešenia konfliktu
 • Kompromis vs. Konsenzus
 • Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu
 • Preventívne opatrenia 
 • Riešenie situácií z praxe 

Termíny realizácie: 17. 2. 2022 7. 4. 2022 27. 6. 2022 10. 11. 2022

Kurz 2: Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Termíny realizácie: 18. 2. 2022, 8. 4. 2022, 28. 6. 2022, 11. 11. 2022

Kurz 3: Efektívna komunikácia

 • Komunikačné zlozvyky
 • Zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Efektívna komunikácia v pracovnom kolektíve 
 • Podpora vzťahov prostredníctvom komunikácie
 • Práca so sebareflexiou a spätnou väzbou
 • Situácie z praxe

Termíny realizácie: 4. 4. 2022, 16. 11. 2022

Kurz 4:  Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Komunikačné vzorce v strese
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Termíny realizácie: 23. 2. 2022, 1. 7. 2022

Kurz 5: Vedenie spolupracovníkov

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

Termíny realizácie: 17. 3. 2022, 7. 11. 2022

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Rozsah online kurzu je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psycho-hygienických prestávok. 
 • Forma kurzu je online – cez platformu ZOOM.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078. 

Aktuálne, na základe sezónneho dopytu, ponúkame Teambuildingy pre kolektívy.

Viacej informácií v aktualitáchhttps://3original.sk/teambuilding-pre-pracovne-kolektivy/

Lektorky:

Kristína Poláková

Natália Kušnieriková

Ivana Kmeťová

Bližšie o aktuálnych cenách tréningov na mieru pre Vašu organizáciu najdete TU.

Referencie od účastníkov:

„Zároveň by som sa chcela opýtať, či uvedené školenie ponúkate aj pre školské kolektívy. Mali by sme o takéto niečo záujem. Pre nás ako vedenie bolo veľkým prínosom. Veľa vecí som si aj ja sama v hlave upratala. Ešte raz, veľmi pekne ďakujem. „Mgr. Gabriela Plačková, riaditeľka ZŠ Zákopčie

„Ďakujeme za kvalitný seminár. Poznatky z neho som už aj začala praktikovať na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva a veru sa zišli!“ Mgr. Jana Beláková, riaditeľska ZŠ Udiča

Chcete vedieť viac? Napíšte nám