Mgr. Natália Kušnieriková

„Emócie sú energia, ktorá nás poháňa“.

Dan Newby

Život sú neustále zmeny. Niektoré si vyžiadame my, iné si vyžiadajú nás. Týka sa to aj profesie. Pôvodne som vyštudovala etnografiu na FFUK v Bratislave. V roku 1996 som vymenila múzejné zbierky divadla a literatúry na Bratislavskom hrade za prácu s ľudmi v medzinárodnej organizácii „Partners for Democratic Change Slovakia — Centrum prevencie a riešenie konfliktov“. Pôsobila som tam ako projektová manažérka a trénerka.

Práca s ľuďmi ma zaujala natoľko, že sa z nej stalo moje základné profesné nasmerovanie. Od roku 2003 spolupracujem so spoločnosťou „For Business Excellence — FBE Bratislava“. Venujem sa oblasti personálneho rozvoja a vzdelávania.

Znamená to hlavne vzdelávanie dospelých formou:

  • koučingu
  • supervízie
  • mentoringu
  • školení
  • konzultácií

Bavia ma predovšetkým oblasti:

  • ako zvládať seba samého,
  • ako sa rozhodnúť,
  • adaptácia na zmeny,
  • ako predísť vyhoreniu,
  • ako si plniť sny a iné.

Koučovacie skúsenosti som nadobudla ako dlhoročná certifikovaná členka SAKO, ICF. Kvalifikáciu a certifikáty na supervíziu koučov a pomáhajúce profesie som získala u svetoznámej Sandry Wilson. Vďaka výcviku rovnako známeho Dana Newbyho mám tiež zručnosti pre prácu s emóciami. Som zapísaná v zozname supervízorov MPSVR SR.

Spolupracujem s individuálnymi klientmi aj s organizáciami:

Centrá včasnej intervencie CVI, DSS Sibírska, DSS Betánia, OZ Návrat – Asociácia náhradných rodín, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, SOCIA, Teach for Slovakia, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Základná škola Narnia Bratislava a Pezinok.

V obnove mojej vlastnej energie mi pomáhajú knihy. Fascinujú ma detektívky prinášajúce nielen napätie, ale aj kolorit miestneho spôsobu života, zvykov a myslenia. Zaujímajú ma príbehy obyčajných ľudí, príroda, otužovanie studenou vodou (priestor, kde posúvam hranice vlastných možností). Mám rada psov. Teším sa z mojej malej vnučky Zorky. Relaxujem pri štrikovaní, zatiaľ iba ponožiek (môj cieľ je, aby aj ľavá aj pravá ponožka mali rovnaký počet očiek).

Moja životná skúsenosť: čím lepšie sa dokážem orientovať vo vlastných emóciách, tým viac dokážem vnímať ľudí a svet okolo seba. Držím sa zásady: „…je lepšie nezostať so svojimi myšlienkami osamote…“.

Kontakt: kusnierikova.natalia@gmail.com, natalia.kusnierikova@3original.sk

Referencie:

Osobne považujem Natáliu Kušnierikovú za vysoko profesionálnu supervízorku, koučku, ktorá mi vytvára bezpečné prostredie.Etické princípy nepotrebuje prezentovať, pretože ich jednoducho žije pri sprevádzaní každého klienta.

Mgr. Jana Lowinski,  Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

„Natália koučka, ktorá je pre mňa inšpiráciou a vzorom. Najviac si na nej vážim pokoj, prijatie a profesionalitu. Jej práca, respektíve  môžeme to nazvať poslanie, neviditeľne mení svet.

Kristína Domáňová, Základná škola Narnia, Bratislava

„Natália je profesionálny kouč a stretnutia s ňou boli vždy veľkým prínosom pre môj pracovný i osobný rozvoj. Pomohla mi zlepšiť komunikačné schopnosti, či vyhodnotiť rôzne zložité pracovné situácie“.

Mgr. Naďa Navarová, špeciálny pedagóg

Supervízia s Natáliou mi umožnila hlbšie porozumieť procesom, ktoré sa odohrávajú pri koučovaní a získať tak pohľad z inej perspektívy. V bezpečnej a priateľskej atmosfére som mohol nachádzať odpovede na otázky mojich koučovacích kompetencií a profesionality

Mgr. Marek Hyravý, lektor a kouč