Pozývame Vás na online semináre pre riadiacich pracovníkov na školách

ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA ABSOLVOVANÍM KURZU:

 • Praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi podriadenými a rodičmi.
 • Rozšírenie svojich vedomostí v konkrétnych metodikách pri prevencii a riešení konfliktov.
 • Usmernenie pre vedúcich pracovníkov ako viesť podriadených k znižovaniu napätia na pracovisku.
 1. Prevencia a riešenie konfliktov:
 • Preferovaný štýl riešenia konfliktu
 • Kompromis vs. Konsenzus
 • Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu
 • Preventívne opatrenia
 • Riešenie situácií z praxe
 • Rola riadiaceho pracovníka pri riešení konfliktov na pracovisku

Vyberte si prosím vhodný termín:

 • Štvrtok 1. 7. 2021  VS 01072021, č. účtu: SK61 1100 0000 0026 2974 2350
 • Piatok  2. 7. 2021  VS 02072021, č. účtu: SK91 0900 0000 0001 7901 3417
 • Utorok 6. 7. 2021  VS 06072021, č. účtu: SK86 3100 0000 0030 8008 5609
 • Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií
 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentami
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

               Vyberte si prosím vhodný termín:

 • Streda  7. 7. 2021 VS 02072021, č. účtu: SK91 0900 0000 0001 7901 3417
 • Štvrtok 8. 7. 2021 VS 07072021, č. účtu: SK86 3100 0000 0030 8008 5609
 • Piatok  9. 7.2021 VS 01072021, č. účtu: SK61 1100 0000 0026 2974 2350

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe.
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Rozsah online školenia je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psycho-hygienických prestávok.
 • Forma online – cez platformu ZOOM.

Možno sa prihlásiť na linku https://forms.gle/oHHamgRuGUzTiwZG8

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok za jeden seminár je 30,- Eur za jedného účastníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *