pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ, Gymnázií

Supervízia umožňuje vidieť seba a svoju prácu s odstupom a v širšom kontexte. Prináša nadhľad, nevyhnutný pre porozumenie konkrétnych situácií. Vlastná sebareflexia zvyšuje sebauvedomenie a posilňuje nás v každodennej náročnej práci. Pravidelná supervízia je prevenciou vyhorenia.

Supervízor poskytuje podporu, inšpiruje k integrácii a prehlbovaniu profesionálnych i osobných zručností. Poskytuje príležitosť vidieť svoje chyby v bezpečnom a konštruktívnom prostredí. Prináša možnosť nadhľadu nad situáciou/problémom.

Témy supervízie / situácie z pracovného prostredia:

Podpora efektívnej komunikácie

 • Nastavenie primeranej komunikácie pri práci s kolegami, nadriadenými, rodičmi
 • Poskytovanie spätnej väzby
 • Posilnenie primeranej argumentácie a prekonávanie námietok
 • Podpora proaktívneho správania
 • Primerané reagovanie na krízové pracovné situácie

Podpora tímovej spolupráce

 • Riešenie konfliktov medzi kolegami
 • Efektívna spolupráca s kolegami
 • Podpora spolupráce medzi kolegami
 • Zvládanie zmien v tíme
 • Motivácia  – podpora vnútornej motivácie

Zvládanie komunikácie pod tlakom

 • Ako pracovať s emóciami v pracovných situáciách
 • Posilnenie podporných mechanizmov pre zvládanie stresových situácií

Zameranie a obsahy supervízií dolaďujeme podľa špecifických požiadaviek zadávateľa.

Cenová ponuka:

Ceny sa vzťahujú k realizácii supervízií v Bratislave, alebo v online forme pomocou aplikácií Messenger, WhatsApp, Skype/Zoom. Nie sme platcami DPH.

On-line individuálna supervízia:

 • Cena 1 supervízie v trvaní 60 minút je 40,- Eur
 • Zvýhodnená cena štyroch individuálnych supervízii v priebehu jedného dňa je 150,- Eur

On line skupinová supervízia:

 • Cena 1 skupinovej supervízie v trvaní 3 hodín je 190,- Eur

Osobná individuálna supervízia:

 • Cena 1 supervízie v trvaní 60 minút je 45,- Eur
 • Zvýhodnená cena štyroch individuálnych supervízii v priebehu jedného dňa je 170,- Eur

Osobná skupinová supervízia:

 • Cena 1 skupinovej supervízie v trvaní 3 hodín je 225,- Eur

V cene je zahrnuté:

Príprava – spresnenie supervíznych potrieb, realizácia supervízie, pracovné materiály a pomôcky     

Miesto konania supervízie:

 • On-line
 • V priestoroch školy
 • Mimo pracoviska
 • Kontaktná osoba:

Mgr. Viera Kyseľová

Email: viera.kyseľová@3original.sk

Telefón: 0907 801 078

https://3original.sk/supervizia/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *