ČO ZÍSKA ÚČASTNÍK ABSOLVOVANÍM KURZOV:

 • Dozvie sa, čo sú základné princípy konflikt manažmentu.
 • Získa praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi: učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, medzi žiakmi navzájom, konflikty v pedagogickom kolektíve. 
 • Rozšíri svoje vedomosti o konkrétne metodiky, ktoré môže použiť pri prevencii a riešení konfliktov.
 • Získa inšpirácie, ako budovať bezpečnú atmosféru na pracovisku bez napätia, konfliktov.

Kurz 1: Prevencia a riešenie konfliktov

 • Preferovaný štýl riešenia konfliktu
 • Kompromis vs. Konsenzus
 • Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu
 • Preventívne opatrenia 
 • Riešenie situácií z praxe 
 • Rola učiteľa pri riešení konfliktov v škole

Termín kurzu 1: štvrtok 18.11.2021

Prihlasovací link na kurz: shorturl.at/foJOQ

Kurz 2: Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Termín kurzu 2: piatok 19.11.2021

 Prihlasovací link na kurz: shorturl.at/lrI39

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Rozsah online kurzu je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psycho-hygienických prestávok. 
 • Forma kurzu je online – cez platformu ZOOM.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastnícky poplatok za jeden kurz je 35,- Eur za jedného účastníka.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *