ČO ÚČASTNÍK ZÍSKA ABSOLVOVANÍM KURZU:

 • Praktické zručnosti ako zvládať konflikty v škole medzi podriadenými a rodičmi.
 • Rozšírenie svojich vedomostí v konkrétnych metodikách pri prevencii a riešení konfliktov.
 • Usmernenie pre vedúcich pracovníkov ako viesť podriadených k znižovaniu napätia na pracovisku.

OBSAH:

 • Preferovaný štýl riešenia konfliktu.
 • Kompromis vs. Konsenzus.
 • Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu.
 • Preventívne opatrenia – vybrané komunikačné techniky na znižovanie napätia.
 • Riešenie situácií z praxe (napr. Konflikt pri tvorbe rozvrhu, rozdeľovaní a zariadení učební, konflikty s rodičmi, …atď.).
 • Rola riadiaceho pracovníka pri riešení konfliktov na pracovisku.

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe.
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Základom je riešenie konkrétnych situácií z praxe a nácvik ich zvládania.
 • Zohľadňujeme špecifické podmienky a potreby cieľových skupín.
 • Rozsah online školenia je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psychohygienických prestávok.
 • Forma online – cez platformu ZOOM.

Možno sa prihlásiť na linku shorturl.at/enyJ3.

28. 4. 2021  VS 2842021, č. účtu: SK86 3100 0000 0030 8008 5609

29. 4. 2021  VS 2942021, č. účtu: SK61 1100 0000 0026 2974 2350

30. 4. 2021  VS 3042021, č. účtu: SK91 0900 0000 0001 7901 3417

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte nás.

Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok za jeden seminár je 30,- Eur.

        

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *