Cenník

 • 65,- Eur/1 hodina – individuálna supervízia, koučing, tréning.
 • 85,- Eur/1 hodina- skupinová supervízia, koučing.
 • 150,- Eur/1 hodina – tréning.
 • 46,- Eur/1 účastník – 3,5 hodinové školenie.
 • 85,- Eur/1 účastník – celodenné školenie.
 • 450,- Eur/3,5 hodinové školenie pre kolektív.
 • 750,- Eur/celodenné školenie pre kolektív.

Pracujeme online, chodíme do organizácií, i vieme zabezpečiť priestor na školenie.

Pracujeme max. veľkou skupinou 12 ľudí.

Poskytujeme inovačné vzdelávanie.

Témy tréningov soft skills:

 • Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 
 • Riešenie konfliktov medzi svojimi ľuďmi
 • Efektívna komunikácia
 • Prevencia vyhorenia, akútneho stresu
 • Vedenie spolupracovníkov
 • Tímbuilding – budovanie vzťahov na pracovisku
 • Sebariadenie
 • Riadenie zmeny v organizácii
 • Podporné technicky pre efektívne zvládanie času
 • Strategické plánovanie – podpora tvorby procesov pre rast organizácie

Služby prispôsobujeme špecifickým potrebám klienta.

Ponuka poukážky na hodinovú konzultáciuhttps://3original.sk/darcekova-poukazka/