Cenník

On-line služby cez WhatsApp, Zoom, MS Teams:

 • 55,- Eur/1 hodina – individuálny online koučing, poradenstvo, mediácia, facillitácia.
 • 65,- Eur/1 hodina – individuálna supervízia.
 • 65,- Eur/1 hodina- skupinový online koučing, poradenstvo, mediácia, facillitácia.
 • 75,- Eur/1 hodina – skupinová supervízia.

Osobné služby v priestoroch klienta:

 • 60,- Eur/1 hodina – prezenčný individuálny koučing, poradenstvo, mediácia, facillitácia.
 • 70,- Eur/1 hodina – prezenčná individuálna supervízia.
 • 70,- Eur/1 hodina – prezenčný skupinový koučing, poradenstvo, mediácia, facilitácia.
 • 80,- Eur/1 hodina – prezenčná skupinová supervízia.

Teambuilding:

 • 150,- Eur/1 hodina. Počet lektorov závisí od počtu účastníkov /12 účastníkov = 1 lektor/.

Tréningy pre pracovný kolektív v rozsahu 3,5 hodiny: 

 • Online forma: 400,- Eur.
 • Prezenčná forma: 450,- Eur.

Témy tréningov:

 • Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 
 • Riešenie konfliktov medzi svojimi ľuďmi
 • Efektívna komunikácia
 • Prevencia vyhorenia, akútneho stresu
 • Vedenie spolupracovníkov
 • Tímbuilding – budovanie vzťahov na pracovisku
 • Sebariadenie
 • Riadenie zmeny v organizácii
 • Podporné technicky pre efektívne zvládanie času
 • Strategické plánovanie – podpora tvorby procesov pre rast organizácie

Služby prispôsobujeme špecifickým potrebám klienta.

Ponuka poukážky na hodinovú konzultáciuhttps://3original.sk/darcekova-poukazka/