Mgr. Ivana Kmeťová

„Keď pomáhame sami sebe, nájdeme momenty šťastia. Keď pomáhame druhým, nájdeme trvalé naplnenie“. Simon Sinek

Vyštudovala som odbor Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Zaujímali ma psychologické aspekty sociálnej práce, preto som už v rámci štúdia absolvovala 300 hodín sociálno-psychologického výcviku. V rokoch 2001 až 2007 som absolvovala psychoanalytickú skupinovú psychoterapiu na „Institutu aplikované psychoanalýzy” v Opočne u docenta Jiřího Kocourka.

K mojej odbornosti prispelo aj dvojročné štúdium ‘Health and Social Care’ na „Teeside University” vo Veľkej Británii, kde som získala aj osvedčenie certifikovanej mediátorky. Zúčastnila som sa krátkodobých kurzov: ‘Kurz pre poradcov včasnej intervencie’, „Socia” (2017), ‘Transakčná analýza pre manažérov’, „Couchingplus” (2017), ‘Práca s emóciami’, „School of Emotion” (2019) a ďalších. Som zapísaná v zozname supervízorov MPSVR SR.

Sedem rokov som pôsobila v medzinárodnej organizácií „Partners for Democratic Change Slovakia — Centrum prevencie a riešenie konfliktov“ako projektová manažérka a trénerka. Dva roky som pracovala pre „Access Assessment“ ako konzultantka a lektorka so špecializáciou na objektívne hodnotenie metodikou ‘SHL Assessment’. Od 2008 spolupracujem so spoločnosťou „For Business Excellence — FBE Bratislava“ ako lektorka v oblasti rozvoja soft skills: komunikácie, tímovej práce, asertivity, manažérskych a prezentačných zručností, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, atď.

Spolupracujem tiež ako sociálna pracovníčka s občianskym združením „Návrat“ v práci s rodinami v ohrození. Pracovala som pre „Domov sociálnych služieb Sibírka“ ako vedúca terapeuticko-diagnostického úseku a pre „Službu včasnej intervencie Sibírka“ ako sociálna pracovníčka.

Zameriavam sa na individuálnych klientov ako i organizácie v oblastiach:

  • sociálne a rodinné poradenstvo, podpora rodín v náročných situáciách
  • podpora a rozvoj v práci s klientmi
  • podpora a rozvoj pri vedení ľudí v organizácii
  • mediácia — pomoc pri riešení konfliktov — susedských sporov, sporov medzi rodičmi a školou, konfliktov na pracovisku
  • videotréning interakcií — metodika podpory rozvoja komunikácie a následne aj vzťahu: rodič — dieťa, učiteľ — žiak a pod.
  • príprava a vedenie porád, stretnutí, seminárov, workshopov, tvorba akčných plánov

Vo voľnom čase sa venujem turistike a bicyklovaniu, veľmi rada varím, pečiem a čítam. Relaxujem pri stolových hrách.

Kontakt: iva@original.sk, ivana.kmetova@3original.sk

Referencie:

„Obrátila sa na nás škola kvôli konfliktom medzi rodičmi v triede, kde chodilo dieťa našich klientov — adoptívnych rodičov. Požiadali sme Ivanu Kmeťovú o mediáciu. Počas náročného spoločného stretnutia s rodičmi a zástupcami školy sa jej podarilo podporiť vznik dohody o prevencii, aby podobné konflikty
nevznikali „.
Mgr. Zuzana Nováková, koordinátorka služieb náhradným rodinám,

Centrum Návrat Bratislava

„S Ivanou sa pracovne stretávam od začiatku jej spolupráce s firmou „For Business Excellence — FBE Bratislava“. Má vášeň pre profesionalitu a zmysluplnosť. Charakterizuje ju  ešte niečo ďalšie: humor a nadhľad — nad danou situáciou, ale hlavne nad samou sebou“.

Daniel Bútora, kouč, lektor, konzultant