Kto sme

Sme 3 originály, tak ako všetci ľudia. Tri ženy s rôznym vzdelaním a skúsenosťami. Spájajú nás hodnoty a podpora ľudí v rozvoji, pri zmenách či v obyčajnej ľudskej láskavosti k sebe aj k druhým.

Poznáme sa dlhé roky, spolupracujeme a podporujeme sa pri riešení profesionálnych otázok. Vzájomnú podporu vnímame ako nadštandardnú silu, ktorá nám pomáha rozvíjať a zdokonaľovať služby, ktoré poskytujeme našim klientom.