PORADENSTVO

Prečo je potrebné poradenstvo?

Poskytne vám radu v otázkach profesných, rodinných, vzťahových, sociálnych a ďalších. „Čo mám robiť, keď …?” „Ako mám riešiť …” Od poradcu očakávate, že sa s podobnou situáciou stretol, má skúsenosť s jej riešením, prípadne vie odporučiť ďalších odborníkov.

Užitočnosť poradenstva

Keď potrebujeme počuť názor odborníka, ktorý sa už stretol s daným problémom a chceme počuť jeho rady/odporúčania. Rozširuje sa tak náš pohľad na daný problém/situáciu. Poradenstvo môže zohrať významnú úlohu pri rozhodovaní sa medzi rôznymi variantami. Poskytuje klientovi potrebné návody, postupy, kontakty, riešenia.

Kto je poradca?

Poradca má kontakty, vie sieťovať odborníkov po zistení potreby klienta, vie odporúčať postup a najbližšie kroky. Ponúka viacero variant možného postupu. Klient si potom vyberie najvhodnejšie riešenie.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám