Kalendár školení

Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií  18. 3. 2024

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Vedenie ľudí ako remeslo 30.1.2024

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

Budovanie dôvery na pracovisku (na vyžiadanie pre uzavreté skupiny)

 • Čo podporuje dobrú atmosféru v tíme
 • Ako zapáliť kolegov pre spoločné ciele
 • Čo s ľuďmi, ktorí sa správajú toxicky
 • Ako pracovať s motiváciou

Stres I: Prevencia vyhorenia, akútneho stresu 25. 3. 2024

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Stres II: Ako zvyšovať psychickú odolnosť 16. 4. 2024

 • Čo je psychická odolnosť -reziliencia
 • Ako byť viac v pohode – prevencia proti stresu
 • Ako preventívne a systematicky rozvíjať psychickú odolnosť
 • Prebratie zodpovednosti  a sebariadenie
 • Komunikačné vzorce v strese

Moderovanie porád a stretnutí  14. 3. 2024

 • Ako zabezpečiť aby účastníci stretnutia boli pripravení na poradu
 • Čo je potrebné aby porada mala, aby bola užitočná
 • Ako získať zručnosti potrebné pre zapojenie, prezentovanie
 • Čo s frustrujúcimi – napätými situáciami

Manažovanie zmeny v organizáciach 23. 2. 2024

 • Zmena – dôvod, priebeh, dopady
 • Krivka zmeny – odmietanie, nesúhlas, hľadanie riešení a prijatie zmeny.
 • Manažovanie zmeny – príprava, plánovanie, realizácia
 • Komunikácia v období zmeny
 • Emócie spolupracovníkov v procese zmeny

Ako učiť výtvarnú výchovu lepšie 25. 4. 2024

 • Výtvarná výchova ako zážitok
 • Ucelená príprava na jednu tému a možné alternatívy
 • VV chápaná ako cesta k mysleniu o svete okolo nás a o spôsoboch ako komunikovať a zdieľať myšlienky a pocity prostredníctvom výtvarných médií

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

V prípade otázok kontaktujte: maria.michalova@3original.sk alebo na t.č. 0944 970 895.