Kalendár školení

Pozývame Vás na online kurzy 2022 

ČO ZÍSKA ÚČASTNÍK ABSOLVOVANÍM ONLINE KURZOV:

 • Teoretické poznatky a všeobecný prehľad v jednotlivých oblastiach
 • Praktické zručnosti a metodiky použiteľné v praxi
 • Inšpirácie pre svoju prácu a život

Kurz 1: Prevencia a riešenie konfliktov

Termíny realizácie: 17. 2. 2022, 7. 4. 2022, 27. 6. 2022, 10. 11. 2022

 • Preferovaný štýl riešenia konfliktu
 • Kompromis vs. Konsenzus
 • Charakteristiky a etapy vývoja konfliktu
 • Preventívne opatrenia 
 • Riešenie situácií z praxe 

Kurz 2: Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

Termíny realizácie: 18. 2. 2022, 8. 4. 2022, 28. 6. 2022, 11. 11. 2022

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Kurz 3: Efektívna komunikácia

Termíny realizácie: 4. 4. 2022, 16. 11. 2022

 • Komunikačné zlozvyky
 • Zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Efektívna komunikácia v pracovnom kolektíve 
 • Podpora vzťahov prostredníctvom komunikácie
 • Práca so sebareflexiou a spätnou väzbou
 • Situácie z praxe

Kurz 4:  Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

Termíny realizácie: 23. 2. 2022, 1. 7. 2022

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Komunikačné vzorce v strese
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Kurz 5: Vedenie spolupracovníkov

Termíny realizácie: 17. 3. 2022, 7. 11. 2022

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

ŠTÝL PRÁCE:

 • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Rozsah online kurzu je od 8:30 – 12:00 hod. vrátane krátkych psycho-hygienických prestávok. 
 • Forma kurzu je online – cez platformu ZOOM.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastnícky poplatok za jeden kurz je 38,- Eur za jedného účastníka.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

TU SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ NA KONKRÉTNY KURZ:  shorturl.at/blqD8

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078.