Kalendár školení

Online kurzy 2023

Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií

27. 2. 2023 8.30 – 12.00 hod.  46,- Eur link

09. 5. 2023 14.00 – 17.00 hod. 46,- Eur link

Riešenie konfliktov medzi mojimi ľuďmi

20. 03. 2023 8.30 – 12.00 hod.  46,- Eur link

20. 03. 2023 14.00 – 17.00 hod. 46,- Eur link

05. 04. 2023 8.30 – 12.00 hod. 46,- Eur link

Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

09. 03. 2023 14.00 – 17.00 hod. 46,- Eur link

11. 04. 2023 8.30 – 12.00 hod. 46,- Eur link

11. 04. 2023 14.00 – 17.00 hod. 46,- Eur link

Vedenie spolupracovníkov

28. 02. 2023 8.30 – 12.00 hod. 46,- Eur link

21. 03. 2023 8.30 – 12.00 hod. 46,- Eur link

Ako učiť výtvarnú výchovu lepšie

15. 05. 2023 14.00 – 17.00 hod. 46,- Eur link

ŠTÝL PRÁCE:

  • V rámci online priestoru využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
  • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
  • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
  • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
  • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

V prípade otázok kontaktujte: viera.kyselova@3original.sk alebo na t.č. 0907 801 078.