Ponuka školení

Vieme Vám dať osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky – sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania podľa § 67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch po posúdení všetkých náležitostí
v y d á v a
žiadateľovi 3original, s.r.o. so sídlom Kukučínova 44, 831 02 Bratislava, IČO: 54904757

O P R Á V N E N I E na poskytovanie inovačného vzdelávania.

Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií 

 • Zásady konštruktívneho rozhovoru
 • Tréning vedenia konštruktívneho rozhovoru
 • Práca s argumentmi
 • Tréning argumentácie
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Tréning znižovania napätia v rozhovore

Vedenie ľudí ako remeslo

 • Autorita vedúceho pracovníka
 • Roly, úlohy, schopnosti a zručnosti vedúceho pracovníka
 • Spätná väzba – ako dar, prejav záujmu a podpory
 • Ako pracovať s nesúhlasom – vypočuť, vyjasniť a argumentovať
 • Tréning konkrétnych situácií 

Budovanie dôvery na pracovisku (na vyžiadanie pre uzavreté skupiny)

 • Čo podporuje dobrú atmosféru v tíme
 • Ako zapáliť kolegov pre spoločné ciele
 • Čo s ľuďmi, ktorí sa správajú toxicky
 • Ako pracovať s motiváciou

Stres I: Prevencia vyhorenia, akútneho stresu

 • Čo je to stres?
 • Psychické a fyzické symptómy stresu
 • Reakcie na stres
 • Zvládanie psychickej záťaže
 • Formy uvoľnenia napätia v pracovnom prostredí
 • Relaxačné techniky

Stres II: Ako zvyšovať psychickú odolnosť

 • Čo je psychická odolnosť -reziliencia
 • Ako byť viac v pohode – prevencia proti stresu
 • Ako preventívne a systematicky rozvíjať psychickú odolnosť
 • Prebratie zodpovednosti  a sebariadenie
 • Komunikačné vzorce v strese

Moderovanie porád a stretnutí

 • Ako zabezpečiť aby účastníci stretnutia boli pripravení na poradu
 • Čo je potrebné aby porada mala, aby bola užitočná
 • Ako získať zručnosti potrebné pre zapojenie, prezentovanie
 • Čo s frustrujúcimi – napätými situáciami

Manažovanie zmeny v organizáciach

 • Zmena – dôvod, priebeh, dopady
 • Krivka zmeny – odmietanie, nesúhlas, hľadanie riešení a prijatie zmeny.
 • Manažovanie zmeny – príprava, plánovanie, realizácia
 • Komunikácia v období zmeny
 • Emócie spolupracovníkov v procese zmeny

Výtvarná výchova zameraná na proces tvorby, 6. 6. 2024, 13:00 – 17:00 h., online, 46,- Eur/účastník

 • Tvorivý proces ako cieľ
 • Orientácia na produkt vz orientácia na proces
 • Možnosti hodnotenia vo výtvarnom procese
 • Ukážky a tvorba prípravy so zameraním na proces tvorby

Rozvoj zručností v jednotlivých fázach práce s rodinou, 6. – 7. 6. 2024, 8:00 – 15:00 h., prezenčne, Bratislava, 170,- Eur/účastník

 • Tvorba dohody o spolupráci s rodinou
 • Nastavenie procesu
 • Zásady efektívneho plávanovania s rodinou
 • Sociálna diagnostika potrieb rodiny
 • Metódy práce s rodinou

ŠTÝL PRÁCE:

 • Využívame zážitkové učenie s preklopením do praxe. 
 • Kurzy sú vedené  interaktívne s maximálnou mierou zaangažovania účastníkov.
 • Učíme techniky, metodiky a postupy, ktoré sú použiteľné v praxi.
 • Prihlásenie je platné, pokiaľ je zaplatený účastnícky poplatok.
 • Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.

V prípade otázok kontaktujte: maria.michalova@3original.sk alebo na t.č. 0944 970 895.