Naše služby a cenník

Poskytujeme služby pre jednotlivcov a organizácie. Za posledný rok sme spolupracovali s pracovníkmi zo súkromných i štátnych škôl, neziskových organizácií, miestnych úradov, materských centier, chránenej dielne,  zariadení sociálnych služieb, a pod.

Podľa dohody poskytujeme služby aj cez online priestor.

On-line služby cez WhatsApp, Zoom, MS Teams:

  • 45,- Eur/ 1 hodina  –  individuálny online koučing, supervízia, poradenstvo, mediácia, tréning
  • 400,- / poldeň –  skupinový online koučing, supervízia, poradenstvo, mediácia, tréning, facillitácia

Osobné služby v priestoroch u klienta alebo podľa dohody:

  • 50,- Eur/ 1 hodina   –   individuálny koučing, supervízia, poradenstvo, mediácia, tréning
  • 450,- Eur/ poldeň  –   skupinový koučing, supervízia, poradenstvo, mediácia, tréning, facilitácia 

Služby prispôsobujeme špecifickým potrebám klienta.

Ponuka poukážky na hodinovú konzultáciu: https://3original.sk/darcekova-poukazka/

Štandardné služby:

Koučing

Supervízia

Minitréning

Mediácia

Poradenstvo

Vedenie stretnutí, porád a seminárov

Dlhodobá spolupráca na projektoch

Spolupracujeme s organizáciami pri vypracovaní a aplikácii konkrétnych projektov podľa ich potrieb a prianí:

  • Podpora strategického smerovania
  • Rozvojový program vzdelávania
  • Nastavenia procesov komunikácie

Chcete vedieť viac? Napíšte nám