KOUČING

Prečo stretnutie s koučom?

Vo svojom osobnom a profesionálnom živote ste všeličo dosiahli. Teraz si ale uvedomujete potrebu lepších výsledkov v práci i v osobných vzťahoch. Aby ste si dokázali zadefinovať nové ciele, potrebujete z odstupu zhodnotiť súčasnú situáciu, ujasniť si vlastné prednosti i nedostatky, vyznať sa v pocitoch, ktoré sprevádzajú vase kľúčové rozhodovanie.

Užitočnosť rozhovoru s koučom

Získate nadhľad nad vašou osobnou i profesionálnou súčasnosťou, nový obraz toho, kde sa nachádzate. S koučom si definujete nové ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť.

Kto je kouč?

Kouč je sprievodca pri vašom rozmýšľaní. Kladie otázky, ktoré umožňujú nový pohľad na situáciu alebo tému, o ktorej chcete hovoriť. Cieľom je priviesť vás k realistickým riešeniam a ku zdrojom vašej vnútornej motivácie. Úlohou kouča je predovšetkým pozorne počúvať, aby ste prostredníctvom profesionálne kladených otázok porozumeli vlastnej situácii. Kouč vás vyzýva k hľadaniu ciest, ktoré vedú k vami vytýčenému cieľu.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám