KOUČING

Prečo stretnutie s koučom?

Vo svojom osobnom a profesionálnom živote ste všeličo dosiahli. Teraz si ale uvedomujete potrebu lepších výsledkov v práci i v osobných vzťahoch. Aby ste si dokázali zadefinovať nové ciele, potrebujete z odstupu zhodnotiť súčasnú situáciu, ujasniť si vlastné prednosti i nedostatky, vyznať sa v pocitoch, ktoré sprevádzajú vase kľúčové rozhodovanie.

Užitočnosť rozhovoru s koučom

Získate nadhľad nad vašou osobnou i profesionálnou súčasnosťou, nový obraz toho, kde sa nachádzate. S koučom si definujete nové ciele a spôsoby, ako ich dosiahnuť.

Kto je kouč?

Kouč je sprievodca pri vašom rozmýšľaní. Kladie otázky, ktoré umožňujú nový pohľad na situáciu alebo tému, o ktorej chcete hovoriť. Cieľom je priviesť vás k realistickým riešeniam a ku zdrojom vašej vnútornej motivácie. Úlohou kouča je predovšetkým pozorne počúvať, aby ste prostredníctvom profesionálne kladených otázok porozumeli vlastnej situácii. Kouč vás vyzýva k hľadaniu ciest, ktoré vedú k vami vytýčenému cieľu.

Ponúkame spoluprácu s koučkami:

Kristína Poláková

Natália Kušnieriková

Bližšie o aktuálnych cenách najdete TU.

Referencia:

Ako riaditeľ školy s viac ako 740 žiakmi a takmer 100 zamestnancami každodenne čelím rôznym výzvam: od strategických rozhodnutí, cez riadenie zamestnancov, potrebu zvýšenia ich motivácie, nastavovanie vnútorných procesov, cez konflikty či určovanie priorít vlastných ako aj školských. Preto je pre mňa dôležité mať človeka, ktorý je istým spôsobom nezainteresovaným hlasom, sprevádzajúcim partnerom, podporou, ale aj človekom, ktorý dôsledne dbá na to, aby výsledkom spoločného menoringovo/coachingového rozhovoru bol môj konkrétny záväzok k zmene alebo činu, čím mi vytvára priestor pre osobný rast. Práve prostredníctvom pani Polákovej a jej coachovania som toto našiel ako užitočné pre mňa. Viem si predstaviť, že by to bolo rovnako dobré aj pre iných, či už učiteľov alebo riaditeľov. Naviac, všetky rozhovory s coachom/mentorom sa dejú v dôvernej a podporujúcej atmosfére a sú zároveň prevenciou pred vyhorením. Veľmi doporučujem každému. 

Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine

Chcete vedieť viac? Napíšte nám