Referencie

„Ako riaditeľ školy s viac ako 740 žiakmi a takmer 100 zamestnancami každodenne čelím rôznym výzvam: od strategických rozhodnutí, cez riadenie zamestnancov, potrebu zvýšenia ich motivácie, nastavovanie vnútorných procesov, cez konflikty či určovanie priorít vlastných ako aj školských. Preto je pre mňa dôležité mať človeka, ktorý je istým spôsobom nezainteresovaným hlasom, sprevádzajúcim partnerom, podporou, ale aj človekom, ktorý dôsledne dbá na to, aby výsledkom spoločného menoringovo/coachingového rozhovoru bol môj konkrétny záväzok k zmene alebo činu, čím mi vytvára priestor pre osobný rast. Práve prostredníctvom pani Polákovej a jej coachovania som toto našiel ako užitočné pre mňa. Viem si predstaviť, že by to bolo rovnako dobré aj pre iných, či už učiteľov alebo riaditeľov. Naviac, všetky rozhovory s coachom/mentorom sa dejú v dôvernej a podporujúcej atmosfére a sú zároveň prevenciou pred vyhorením. Veľmi doporučujem každému.“

Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine

„V mene celého výboru sa chcem ešte raz poďakovať zavčerajšie vedenie stretnutia. Bolo to výborne naplánované azvládnuté a veľmi sa tešíme, že sme mohlispolupracovať. Verím, že to nebolo poslednýkrát.“

Ivana Kohutková, členka výkonného výboru platformy Hlas občianskych organizácií

„Vďaka za facilitáciu a aj za sumarizáciu, ktorú sme použili na porade a celé sme to uzavreli. Osobne to považujem za neuveriteľne dôležitý celý proces a definitívne môžem potvrdiť, že nebyť vašeho citlivého prístupu, asi by sme stále hasili emočné napätie.“

Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania Banská Bystrica

„Zároveň by som sa chcela opýtať, či uvedené školenie ponúkate aj pre školské kolektívy. Mali by sme o takéto niečo záujem. Pre nás ako vedenie bolo veľkým prínosom. Veľa vecí som si aj ja sama v hlave upratala. Ešte raz, veľmi pekne ďakujem.“

Mgr. Gabriela Plačková, riaditeľka ZŠ Zákopčie

„Ďakujeme za kvalitný seminár. Poznatky z neho som už aj začala praktikovať na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva a veru sa zišli!“

Mgr. Jana Beláková, riaditeľska ZŠ Udiča