MEDIÁCIA

Prečo je vhodné ísť do mediácie?

Mediácia je proces, ktorý podporuje hľadanie riešení pre strany v konflikte. Kľúčová je motivácia jednotlivých strán, ktoré nevedia spor vyriešiť. Nedokážu prísť k riešeniu v priamom jednaní s druhou stranou. Nevyriešený konflikt môže mať pritom zničujúce dôsledky pre ich životy.

Užitočnosť mediácie

Mediácia šetrí čas. Môžete sa spoľahnúť na nestrannosť mediátora. Jeho úlohou je podporovať všetky strany, aby našli čo najlepšie riešenie. Pri mediácii veríme, že udržateľné riešenia sú tie, ktoré navrhujú samotné strany konfliktu. Zo skúsenosti platí, že ak je vôľa vyriešiť spor, a zúčastnené strany sa stretnú s cieľom hľadať spoločné riešenie, na 80% sa dohodnú a dohodu aj dodržia.

Kto je mediátor?

Mediátor vedie proces. Jeho cieľom je zistiť záujmy strán v konflikte, ich potreby do budúcnosti. Vedie k hľadaniu riešení, ktoré dokážu jednotlivé strany akceptovať. Zahŕňa to aj poistky pre prípad, ak dohoda zlyhá. Mediátor je neutrálny, jeho cieľom je optimálne riešenie pre obe strany.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám