Supervízia

Sticky

Vzhľadom na súčasnú napätú situáciu, poskytujeme kolektívom pedagogických pracovníkov školenie na tému: „Prevencia vyhorenia, akútneho stresu, ako chrániť sám seba“ a „Podporný workshop“, ktorý je zameraný na spoločné zvládanie aktuálnej situácie na školách a v organizáciách vzájomnou podporou kolegov a stabilizáciou vlastných emócií.Viac informácií k týmto dvom aktivitám Vám poskytnemePokračovanie

Sticky
supervízia pre učiteľov

pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov MŠ, ZŠ, SOU, SOŠ, Gymnázií Supervízia umožňuje vidieť seba a svoju prácu s odstupom a v širšom kontexte. Prináša nadhľad, nevyhnutný pre porozumenie konkrétnych situácií. Vlastná sebareflexia zvyšuje sebauvedomenie a posilňuje nás v každodennej náročnej práci. Pravidelná supervízia je prevenciou vyhorenia. Supervízor poskytuje podporu, inšpiruje k integrácii aPokračovanie

motivuje k profesionálnemu výkonu umožňuje konfrontáciu s pochybnosťami posilňuje etické hodnoty chráni pred vyhorenímPokračovanie